Színházat vegyenek! Nyereményjáték játékszabályzat és adatvédelmi irányelvek


A legkreatívabb színházi marketing eszközök megtalálására a Magyar Teátrumi Társaság (1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. IV./1) (továbbiakban Alapító) 2017–ben „Színházat vegyenek!” néven díjat alapított.A jelen dokumentum a Színházat vegyenek! (a Játék) nevezési és kiválasztási szabályzatát tartalmazza.


 1. Nevezés a játékra:


  1. A nevezéseket regisztráció után a weboldalon keresztül lehet feltölteni.2017. május 8-május 21. éjfélig.

Az Alapító a játékot az alábbi 6 kategóriában hirdeti:

1. Az évad legjobb színházi plakátja

2. Az évad legjobb színházi print kiadványa

3. Az évad legjobb színházi weboldala

4. Az évad legjobb színházi közösségi oldala

5. Az évad legjobb színházi széke

6. Az évad legjobb színházi büféje

  1. Kategóriánként 1 „pályamű” feltöltése lehetséges, mely a feltöltési időszakban 1 alkalommal változtatható. A szavazás május 22-én indul.

  2. Minden intézményből egy kijelölt munkatárs regisztrálhat a feltöltő és szavazó felületre. Ő tölti fel és szavaz az intézmény nevében. Egy szervezet kategóriánként egy szavazatot adhat le. Minden kategóriában meg kell jelölni egy legjobbnak ítélt nevezést. Ellenkező esetben a nem szavazók pályázata érvénytelenné válik.


  1. Szavazni csak azok tudnak, akik legalább egy kategóriában indultak a pályázaton.

  2. Saját nevezésekre szavazni nem lehet.

  3. A díjakért minden magyar nyelven játszó színház, színházi társulat vagy színházi előadásokat befogadó intézmény indulhat.

  4. A díjak kiosztására 2017. június 8-án a Színházat vegyenek! marketing konferencián kerül sor.


 1. Nevezési feltételek


 1. Az évad legjobb színházi plakátja

Válasszátok ki azt a plakátot, amelyiket a legjobbnak tartjátok ebben az évadban. A kiválasztási szempontok között egy vagy több teljesüljön az alábbiakból: kreatív, meghökkentő, egyedi, ötletes, esztétikus, jó elrendezésű.”


 1. Az évad legjobb színházi nyomtatott kiadványa

„Színházi magazinok, újságok, műsorfüzetek lapozható, online verziója, vagy pdf formátumú nyomdai képe.”


 1. Az évad legjobb színházi weboldala

„Jó elrendezésű, esztétikus, közönségbarát, informatív oldalak nevezését várjuk. Mobiloptimailzált? Akadálymentes? Még nagyobb eséllyel indulhatsz a szavazatokért!”


 1. Az évad legjobb színházi közösségi oldala

„Nyüzsög nálatok a virtuális közösségi élet? Nevezd be a színház közösségi oldalát, ha úgy gondolod, hogy jók a fotók és a posztok, van párbeszéd a közönségeddel és jó stratégiával építkezel a közösségi médiában. Ha több közösségi portálon is jelen van a színház, válaszd ki a leghatékonyabbnak gondolt eszközt és azzal nevezz.”


 1. Az évad legjobb színházi széke

„Kényelmes? Jól néz ki? Vagy egyszerűen csak nagyon szerethető része a színháznak? Fotózzátok le, és írjatok rövid kampányszöveget, hogy másoknak is egyértelmű legyen, miért a tiétek az évad széke! Ebben a kategóriában töltsetek fel rövid, maximum 1 perces kampány videót is.”


 1. Az évad legjobb színházi büféje

„Színes a kínálat? Bajnok az isler? Mutassátok be a színház büféjét. Készítsetek rövid, maximum 1 perces kampány videót, és bizonyítsátok be, hogy tiétek az ország legjobb színházi büféje!”


 1. A nyertesek kiválasztása

 1. A nyertesek kiválasztása a többi pályázó szavazata alapján történik


 1. A pályázókra 2017. május 22. – 2017. május 28. 12.00 óráig online lehet szavazni a http://szinhazbamentem.webgame.hu/ oldalon.


 1. A regisztráció során a következő adatokat kérjük be a felhasználóktól/színházaktól, ezek mindegyike kötelező a sikeres regisztrációhoz és a szavazáshoz (a továbbiakban Felhasználó):

• Felhasználó név

• Jelszó

• Teljes név

• E-mail cím

• Adatkezelési nyilatkozat elfogadása


 1. Sikeres regisztráció után visszaigazoló e-mailt küldünk egy aktivációs linkkel és egy érvényesítési kóddal. Sikeres megerősítés után már lehetséges a bejelentkezés, majd a szavazás az oldalon. A jelen Szabályzatot elfogadni csak a regisztrációkor kell, a szavazásnál már nem


 1. Lehetőség az adatmódosításra:

A Regisztráció során megadott adatok módosítására is van lehetőség belépés után a profil oldalon.


 1. Szavazás menete

A szavazás nem nyílt közönségszavazás, a pályázatra regisztrált színházak és szakmai szervezetek egymás munkáiból választják ki a legjobbakat.

Szavazni csak egyszeri regisztráció, illetve azt követően belépés után nyílik lehetőség a szavazás időtartama alatt.

A szavazási folyamat alatt az összes kategóriára szavazni kell (az összes kategória egy oldalon jelenik meg), nem lehet csak egy kiválasztott kategóriában opciót megjelölni és azt elküldeni. Ellenkező esetben a nem szavazók pályázata érvénytelenné válik.

Holtverseny esetén – egy kategóriában szavazatszám egyezés – az nyer, aki több kategóriában nyújtott be jelölést. Ha még így is fent áll a holtverseny, akkor a pályázatot kiíró Magyar Teátrumi Társaság 6 tagú zsűrije, a Színházba mentem! kampány arcai – Rúzsa Magdolna, Varga Kata, Kovács András Péter, Kiss Gergely, Kristóf Krisztián, Lackfi János - döntenek.


 1. Díjazás

Minden kategória győztes nyereménye 150 000 Forint értékű Facebook kampány.

A nyereményt a színház az általa meghatározott időszakú és témájú kampánycélra fordíthatja, melynek lebonyolítása a Magyar Teátrumi Társasággal egyeztetve történik.

A nyertesek továbbá közösen részt vesznek egy 2 napos színházi marketing műhely képzésen. A képzés célja, hogy a nyertes színházak saját intézményükre szabottan kapjanak a mindennapi gyakorlatukba beépíthető hasznos, gyakorlati tudást. A tréning a konferencia inspiratív előadásaira épít, annak témáiban is ad mélyebb ismereteket.

A képzésre 2 napos szervezésben - 1 éjszaka szállással, ellátással – kerül sor. A nyertes színházak 2 fő résztvevőt küldhetnek. Várható időpont: 2017. október.

A díjak kiosztására 2017. június 8 -án a Színházat vegyenek! marketing konferencián kerül sor.

A játék szervezője a nyereményjáték részvételi feltételeinek változtatási jogát fenntartja. A játék szervezőjének döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.Adatkezelési nyilatkozat, adatvédelmi irányelvek

A nyereményjátékban való regisztráció, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A regisztrációval a regisztráló (a továbbiakban Felhasználó) elfogadja, hogy az egyben az adatkezeléshez, az adatokfeldolgozásához történő hozzájárulásnak minősül. Az adatgyűjtés kizárólag a nyereményjátékhoz kapcsolódik, az adatok egyéb felhasználására nem kerül sor.

Adatkezelő, -feldolgozó:

Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület

Székhely: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. IV./1.

Adószám: 18503027-2-41

E-mail: info@magyarteatrumitarsasag.hu

Tel: +36 70 953 0308

a továbbiakban Szolgáltató).

Az adatkezelés célja:

A nyereményjáték célja a színházak az általuk meghatározott időszakú és témájú kampányának támogatása. A nyertesek közösen részt vesznek egy 2 napos színházi marketing műhely képzésen is. A képzés célja, hogy a nyertes színházak saját intézményükre szabottan kapjanak a mindennapi gyakorlatukba beépíthető hasznos, gyakorlati tudást. A tréning a konferencia inspiratív előadásaira épít, annak témáiban is ad mélyebb ismereteket.

A nyereményjáték lebonyolításának sikerességéhez szükséges, hogy Felhasználó a Szolgáltató számára – a regisztráció során- bizonyos személyes adatait megadja. Szolgáltató felhasználja a termék továbbfejlesztéséhez, illetve marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz anonim statisztikai adatokat.

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltak szerint, továbbá kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, és az nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli és dolgozza fel.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a nyereményjáték feltételeit megismerte, az ahhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette, regisztrációját önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A Felhasználó által megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Fogyasztó által használt elektronikus eszközök pontatlanságáért, a szerverek leállásáért és hiányosságaiért a Szolgáltatót szintén nem terheli felelősség.

A kezelt adatok köre:

A Felhasználó minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai (név, e-mail cím, felhasználó név, jelszó) a Szolgáltató adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szolgáltató a Felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, színház népszerűsítő tevékenysége céljából felhasználhassa.

Az adatkezelés időtartama:

Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli, a nyereményjáték eredményének kihirdetését követő 5 évig megőrzi.

Az adatokhoz való hozzáférés:

A kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkavállalói a nyereményjáték sikeres lebonyolításához szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkavállalói számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató jogszabályon vagy jogerős hatósági határozaton alapuló kötelezettségét teljesíti

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, melyről a Szolgáltató köteles tájékoztatást nyújtani haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, adataiban történő változást bármikor bejelentheti a Szolgáltató postai vagy e-mail címére.

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a Szolgáltató postai vagy e-mail címére küldött levélben.

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett (így különösen a Felhasználó) kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) segítségét is. Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt a Szolgáltató e-mail címén tehet meg.