“A SZÍNHÁZAT HOZD EL NEKI!” – ITT A GYERMEKSZÍNHÁZI VILÁGNAPI ÜZENET

Az ASSITEJ, a Gyermek- és Ifjúsági Színházak Világszervezete azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a világ gyermekszínházait, művészeit. A szövetség művészi, kulturális és pedagógiai céljai között szerepel a nemzeti határokon átívelő együttműködések, információ- és tapasztalatcsere, valamint a kölcsönös megértés és fejlődés megvalósítása az egyenlőség és a gyermekek művészethez való joga jegyében. 

Az ASSITEJ  március 20-át hirdette meg Gyermekszínházi Világnapnak. Ezen a napon jeles színházi alkotók világnapi üzenetét teszik közzé, amelyet az öt földrész minden gyerekelőadása előtt felolvasnak a nézőknek. Az üzenet így pár percre összekapcsolja a világon valamennyi gyerek- és ifjúsági előadás alkotóit, a művészeket és a közönséget, a pedagógusokat és a szülőket. 2012 óta az ASSITEJ világszervezet jelszava, hogy „Vigyél el egy gyereket színházba ma!” – a világnapon nyomatékosítjuk az elkötelezettségünket, hogy minden gyermeknek joga van a korosztálya számára létrehozott művészi élményekhez.

Sue Giles, az ASSITEJ elnökének üzenete a 2023-as Gyermekszínházi Világnap alkalmából:

Vigyél el egy gyereket színházba VAGY a színházat hozd el neki!

Idén március 20-án elismeréssel adózunk a gyermekszínházak és a gyermekeknek szóló előadóművészeti ágak nélkülözhetetlen munkát végző alkotóinak. Ők azok, akik a legalaposabban és legárnyaltabban ismerik a közönségüket, ezért képesek változást hozni a gyerekek életébe. A fiataloknak szóló színház és előadóművészet, sajátos megközelítése által, megkülönböztetett közönségként, a kultúra aktív résztvevőiként és építőiként tekint a gyermekekre és a fiatal felnőttekre, akiknek joga van a művészetek megtapasztalásához és az önkifejezés szabadságához. Teret és tiszteletet adva a fiatalok képzelőerejének, hozzásegíti őket a magabiztosság és a rugalmasság alapjainak megteremtéséhez.

A nemzetközi ASSITEJ elsődleges célkitűzései közé tartozik, hogy az alkotókat a világ minden tájáról egyesítse, és ezáltal megteremtse a lehetőséget a fiatal nézőknek, hogy megtapasztalják mindazt, amit a színház és az előadóművészetek kínálni tudnak: az érzelmek kifejezését, a megfoghatatlan dolgok ábrázolását, a világ komplexitásának értelmezését. Ennek érdekében nyitottnak kell lennünk a nemzetközi hálózatunk által biztosított művészeti diverzitásra és a pandémia okozta korlátozásokból, kihívásokból és sajátos körülményekből fakadó újító megoldásokra.

Előfordulhat, hogy nem áll módunkban színházba vinni a gyerekeket. Van, ahol nincs is színházépület. Néha a fizikai, gazdasági, földrajzi és társadalmi korlátok teszik ezt lehetetlenné. Mégis minden alkalommal, amikor a globális közösségünk találkozik – akár az online térben, akár személyesen -, egyre több megoldást találunk arra, hogy a színházi és előadóművészeti élmény a gyerekek saját környezetében is megvalósulhasson. Csodálatos látni és hallani azt a számtalan példát világszerte, ahogy a művészek és alkotók közvetlenül a gyerekekhez és a fiatalokhoz juttatják el a produkcióikat: az iskolákba, az óvodákba, a bölcsődékbe, az utcára, a közösségi és nyilvános terekbe, a kórházakba, a sportpályákra, a börtönökbe, a gyerekek otthonába, számítógépére, mobiltelefonjára vagy rádiójára.

Találkozóinkon megannyi kivételes történetet látunk és hallunk kreatív közösségünk küzdelméről, bátorságáról és elhivatottságáról, amellyel az igényeket felmérve, egyre szélesebb körben és egyre változatosabb módokon érjük el a közönségüket.

A színháznak és az előadóművészeteknek fontos szerepe van az emberi kapcsolatok létrejöttében, az eszmék terjesztésében, a remény és az öröm közös megélésében. Akár egy színházépületben, akár egy mellékutcában történik, a varázslat megteremtése, a közösen átélt pillanat, a rituális élmény megváltoztathatja a napunkat vagy akár az egész életünket. A művészet által kitágíthatjuk a látókörünket és felfedezhetjük mindazt, ami közös bennünk.

A Gyermekszínházi Világnapon arra ösztönzök minden e területen dolgozó művészt és alkotót, hogy kutassák fel azokat a fiatal nézőket, akiket még nem ismerünk, akikkel még nem találkoztunk. A színházhoz és előadóművészetekhez nem mindenkinek van hozzáférése, ezért rajtunk, szakembereken múlik, hogy ezt minden lehetséges helyen és módon biztosítsuk számukra.

Globális munkánk és sokrétű tapasztalatunk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy áthidaljuk a valóság és a képzelet közti szakadékot, és minden gyerek számára, a világ bármely pontján elérhetővé tegyük a művészetet.

Forrás: Kolibri Színház; fordította: Rupp Anikó és Zsoldos Krisztina